Інтернет-магазин

Згода на обробку персональних даних

Надаючи свої персональні данні покупець дає згоду на обробку, зберігання та використання своїх персональних даних відповідно до законодавства України в наступних цілях:
-          Реєстрація користувача на сайті
-          Здійснення клієнтської підтримки
-          Отримання користувачем інформації про маркетингові події
-          Виконання продавцем своїх обов’язків перед покупцем
-          Проведення аудиту та інших внутрішніх досліджень з ціллю покращення якості обслуговування.
Під персональними даними мається на увазі будь яка інформація особистого характеру яка дозволяє встановити особу покупця, а саме:
-          П.І.Б.
-          Телефон
-          Електронна адреса
-          Поштова адреса
Персональні дані покупця зберігаються виключно на електронних носіях та обробляються з використанням автоматизованих систем, за виключенням випадків, коли неавтоматизована обробка персональних даних необхідна в зв’язку з виконанням вимог законодавства.